Servisler

İhracat İşlemleri
 • - İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması
 • - Hariçte işleme rejimi uygulamaları ve TEV
 • - Sağlık sertifikası , Kontrol Belgesi , A.TR, Eur -1 Menşe Şahadatnamesi , Ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması
 • - Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yapılması
 • - Eşya ile ilgili G.T İ.P tespiti
 • - Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması
 • - Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
 • - İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
 • - Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
 • - Evrak Teslim Formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi
 • - Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi